Добавить: Компанию / Продукцию
Загрузка плеера
Доска объявлений
Подписка новостей
Каталог компаний
 • uqen
  Sổ mơ
  đánh
  đề 888 -
  Điềm báo
  của giấc
  mộng thấy
  cây khuynh
  diệp Bạn
  có biết
  thông điệp
  của chiêm bao
  thấy cây khuynh
  diệp mang
  đến là
  gì hay không?
  Giấc mơ
  thấy cây khuynh
  diệp mang
  đến những
  thông điệp
  gì? Ngủ mơ
  thấy cây khuynh
  diệp ẩn
  chứa những con
  số đại
  phát nào? Trong
  bài viết
  dưới
  đây sẽ
  là phần
  giải thích
  ý nghĩa,
  điềm báo
  của giấc
  mộng thấy
  cây khuynh
  diệp.. Những
  bí ẩn phía
  sau giấc mơ
  thấy cây khuynh
  diệp bạn
  nên
  biết?  Tham
  khảo chi tiết
  giấc mơ
  thấy cây khuynh
  diệp tại
  đây
  đây Sổ
  mơ đề
  Miền
  Bắc Mơ
  thấy cây khuynh
  diệp tươi
  tốt: Giấc
  mơ thấy cây
  khuynh diệp mọc
  tươi tốt
  điều này
  mang đến
  điềm báo
  không tốt cho
  bạn, báo
  hiệu những
  mối làm ăn
  tốt ập
  tới nhưng trong
  đó cũng
  có thể ẩn
  chứa sự
  lừa gạt.
  Tất cả
  phụ thuộc
  vào sự sáng
  suốt của
  bạn mà
  thôi. Mơ
  thấy mình
  nhổ cây khuynh
  diệp: Giấc
  mơ thấy
  mình nhổ
  cây khuynh diệp
  điều này
  khuyên bạn
  hãy bình
  tĩnh nhìn
  nhận lại
  bản thân và
  mọi thứ.
  Bạn có thể
  ngộ ra rất
  nhiều điều
  mới mẻ từ
  sự quen thuộc
  chung quanh
  đấy. Mơ
  thấy mình
  bắt sâu cho
  cây khuynh diệp:
  Giấc mơ
  thấy mình
  bắt sâu cho
  cây khuynh diệp
  nhắc bạn
  hãy cẩn
  thận, trong công
  việc của
  bạn sắp có
  những biến
  lớn như thay
  đổi nhân
  sự hoặc thay
  đổi sếp.
  Sự thay
  đổi này
  sẽ ảnh
  hưởng gián
  tiếp đến
  bạn. Ý
  nghĩa giấc
  mơ thấy cây
  khuynh diệp Mơ
  thấy cây khuynh
  diệp bị
  chặt: Giấc
  mơ thấy cây
  khuynh diệp bị
  chặt điều
  này cho biết
  bạn nên
  quên đi
  những ký
  ức đau
  buồn trong quá
  khứ. Những
  mối quan hệ sai
  lầm ngày
  xưa bạn
  cũng nên cho
  vào quá
  khứ, nếu
  không nó sẽ
  làm cuộc
  sống hiện
  tại của
  bạn bị
  ảnh hưởng
  rất
  lớn. Mơ
  thấy cây khuynh
  diệp bị
  đổ: Giấc
  mơ thấy cây
  khuynh diệp bị
  đổ
  điều này
  mang điềm
  báo không may
  mắn liên quan
  đến công
  danh sự nghiệp
  của bạn.
  Mọi chuyện
  không may mắn
  sẽ liên
  tiếp đến
  với bạn
  khiến cho công
  việc ngày
  càng sa
  sút. Mơ
  thấy
  được
  tặng cây khuynh
  diệp: Giấc
  mơ thấy
  mình
  được
  tặng cây khuynh
  diệp điều
  này là
  điềm báo
  may mắn sắp
  bắt đầu.
  Trong thời gian
  này nếu
  bạn có dự
  định làm
  một việc
  gì đó
  thì hãy
  mạnh dạn
  lên kế
  hoạch thực
  hiện. Giấc
  mơ thấy cây
  khuynh diệp mang
  đến con số
  mấy?  Tra
  cứu sổ mơ
  số đẹp
  giấc mộng
  thấy cây khuynh
  diệp tại
  đây Sổ
  mơ đánh
  đề Mơ
  thấy cây khuynh
  diệp tươi
  tốt: 57 -
  79 Mơ thấy
  mình nhổ
  cây khuynh diệp:
  32 - 21 Mơ
  thấy mình
  bắt sâu cho
  cây khuynh diệp:
  45 - 55 Mơ
  thấy mình
  trồng cây khuynh
  diệp: 34 -
  40 Mơ thấy
  cây khuynh diệp
  ra hoa: 71 - 17 Mơ
  thấy cây khuynh
  diệp bị
  chết: 24 - 64
  Những số may
  mắn từ
  giấc mơ cây
  khuynh diệp Xem
  thêm những
  giấc mơ
  liên quan
  đến cây
  khuynh diệp khác
  tại
  đây Sổ
  mơ toàn
  tập Mơ
  thấy cây khuynh
  diệp bị
  chặt: 09 -
  12 Mơ thấy
  cây khuynh diệp
  bị đổ: 14
  - 78 Mơ thấy
  được
  tặng cây khuynh
  diệp: 03 - 69


 • datafastproxiespx01 • cokibor • 7D7L02C0WG https://telegra.ph/KF-535179-11-26 • SadSantagmg • Matthewdus • DanielRhype • Stevennix • ScottNar • JaseypОборудование для переработки овощей, фруктов, ягод

Выводить на страницу по
Сортировать по порядку: по убыв. | по возвр.
Сортировать по заголовку: по убыв. | по возвр.
Сортировать по цене: по убыв. | по возвр.bamarenko

Цена: 4360
подробнее...
 
bamarenko

Цена: 2236
подробнее...
 
cimbidniko

Цена: 5529
подробнее...
 
cimbidniko

Цена: 4767
подробнее...
 
MerkiRen

Цена: 54833
подробнее...
 

Банкомоечная машина ПАЗ-700Н
Банкомоечная  машина ПАЗ-700Н предназначена для мойки укупоренных наполненных цилиндрических консервных банок в цехах по производству консервов.

Производительность - 80-130 банок/мин 

Температура воды – 60-65 град.C

Потребляемая мощность не более – 1,1 кВт

Габаритные размеры – 1380 х 440 х 1270 мм

Масса – 80 кгподробнее...
 

Дозировочно-наполнительный автомат ДН3-01-125.
Дозировочно-наполнительный автомат ДН3-01-125. Предназначен для наполнения стеклянных и металлических цилиндрических консервных банок жидкими, вязкими пищевыми продуктами (фруктовые, томатные соусы; сгущенные молокопродукты; майонез; томатная паста; овощная икра; повидло и джемы в горячем состоянии, обладающие текучестью; мясной паштет).

Производительность - 125 банок/мин

Объём дозирования – до 1000 мл

Обрабатываемые банки: металлические; стеклянные;

Габаритные размеры – 1350 х 1700 х 1750 мм;

Масса – 1380 кг.
подробнее...
 
gamepinupcasino

Цена: 54606
подробнее...
 

Машина мойки и обдува укупоренной тары (ММОУТ-4000)
Машина предназначена для автоматической мойки и обдува наполненной стеклянной, жестяной или пластиковой тары с целью удаления с поверхности тары остатков продукта, жира, загрязнений и излишней влаги, образовавшихся после стерилизации и т.п. Как правило, данная машина устанавливается в технологическую линию после этапа стерилизации, перед этапом нанесения этикеток. Преимуществом данной машины является простота ее конструкции, позволяющая быстро переналаживать машину под другой вид тары, и эффективно обрабатывать тару.   
Цена: 1340000
подробнее...
 

Машина мойки укупоренной тары (ММУТ-3000)
Машина предназначена для автоматической мойки наполненной стеклянной, жестяной или пластиковой тары с целью удаления с поверхности тары остатков продукта, жира, загрязнений, образовавшихся после дозирования, стерилизации и т.п. Как правило, данная машина устанавливается в технологическую линию перед этапом стерилизации, с целью исключения попадания в автоклав остатков продукта после дозирования.Преимуществом является простота конструкции, позволяющая быстро переналадить оборудование под другой вид тары и эффективно ее обработать. Принцип действия Тара, посредством сетчатого транспортера, подается в 1-ю зону мойки с подогретым моющим раствором, после прохождения 1-й зоны тара подается во 2-ю зону ополаскивания холодной водой, после прохождения 2-й зоны тара отводится на следующий технологический этап.  Габаритные размеры Длина – 3250 мм Ширина – 1000 мм Высота – 1800ммОборудование изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304

Цена: 910000
подробнее...
 

Машина для стерилизации стеклянной тары
Машина для стерилизации стеклянной тары предназначена для обработки стеклянной ёмкости паром перед технологическим этапом дозирования.            
Принцип действия:
Стеклянная тара движется по пластинчатому транспортеру, выполняющему функцию ее подачи и отвода. Попадая в зону ориентирования тара, посредством вращающегося колеса с ориентирующими полимерными сегментами, подается горлом вниз в зону ошпарки. После прохождения полного оборота тара дном вниз отводится на следующую технологическую операцию.  
Габаритные размеры:
Длина 1976 мм
Ширина 1380 мм
Высота 1852 мм

Цена: 780000
подробнее...
 

Автомат дозировочно-наполнительный серии ДН1
Автомат дозировочно-наполнительный серии ДН1 (ДН1-01-250, ДН1-01-160, ДН1-03-63). Предназначен для наполнения стеклянных и металлических цилиндрических консервных банок жидкими пищевыми продуктами (сиропы для компотов; маринадные заливки; томатные заливки; фруктовые, ягодные и овощные соки; растительные масла).

Производительность – от 40 до 160 б/мин;

Диапазон дозирования до 3000 мл;

Обрабатываемые банки: металлические; стеклянные;

Номинальная мощность 1,1 кВт;

Габаритные размеры 1355х1515х1775 мм;

Масса 1100 кг.
подробнее...
 

Бланширователь шнековый для овощей и фруктов LE-18, Венгрия.
Бланширователь шнековый для овощей и фруктов LE-18, Венгрия.
Аппарат предназначен для подогрева различных целых и измельченных плодов и для размягчения мякоти. Подогреватель обеспечивает нагрев косточковых и семечковых плодов до 90-95°С при максимальной скорости обработки плодов в подогревателе.
Производительность (техническая) 2500-4000 кг/час    
Расход пара   250-450 кг/час
Давление пара 3 атм.
Установленная мощность    4 кВт 
Температура нагрева продукта 95 °С  
Габариты 5530 х 750 х 1069 мм     
Масса 1050 кг


подробнее...
 
ErickDycle

Цена: 54467
подробнее...
 

Назад в раздел

Новый номер журнала
В следующем номере

Следующий номер журнала «Пищевая индустрия» уже скоро на нашем сайте и в нашей группе в VK.

Дальше>>

ON-LINE опрос
Сотрудничество с ROSFOOD.info
Размести нашу кнопку, повысь рейтинг своего сайта!
0  Восход:
Заход:

Курс ЦБР на 29/11/2022


USD 60.7520CNY 84.1256
EUR 63.3008JPY 43.6876

Калькулятор валют


   
© 2011, rosfood.info


ООО "ПРОФПРЕССА"
Россия, г. Краснодар:
ул. пр.Чекистов 1, тел: 261-42-07, 261-58-39
ул. Уральская 156, тел./факс: 260-53-26, 236-72-73, 260-66-61, 260-53-24,