Добавить: Компанию / Продукцию
Загрузка плеера
Доска объявлений
Подписка новостей
Каталог компаний
 • uqen
  Sổ mơ
  đánh
  đề 888 -
  Điềm báo
  của giấc
  mộng thấy
  cây khuynh
  diệp Bạn
  có biết
  thông điệp
  của chiêm bao
  thấy cây khuynh
  diệp mang
  đến là
  gì hay không?
  Giấc mơ
  thấy cây khuynh
  diệp mang
  đến những
  thông điệp
  gì? Ngủ mơ
  thấy cây khuynh
  diệp ẩn
  chứa những con
  số đại
  phát nào? Trong
  bài viết
  dưới
  đây sẽ
  là phần
  giải thích
  ý nghĩa,
  điềm báo
  của giấc
  mộng thấy
  cây khuynh
  diệp.. Những
  bí ẩn phía
  sau giấc mơ
  thấy cây khuynh
  diệp bạn
  nên
  biết?  Tham
  khảo chi tiết
  giấc mơ
  thấy cây khuynh
  diệp tại
  đây
  đây Sổ
  mơ đề
  Miền
  Bắc Mơ
  thấy cây khuynh
  diệp tươi
  tốt: Giấc
  mơ thấy cây
  khuynh diệp mọc
  tươi tốt
  điều này
  mang đến
  điềm báo
  không tốt cho
  bạn, báo
  hiệu những
  mối làm ăn
  tốt ập
  tới nhưng trong
  đó cũng
  có thể ẩn
  chứa sự
  lừa gạt.
  Tất cả
  phụ thuộc
  vào sự sáng
  suốt của
  bạn mà
  thôi. Mơ
  thấy mình
  nhổ cây khuynh
  diệp: Giấc
  mơ thấy
  mình nhổ
  cây khuynh diệp
  điều này
  khuyên bạn
  hãy bình
  tĩnh nhìn
  nhận lại
  bản thân và
  mọi thứ.
  Bạn có thể
  ngộ ra rất
  nhiều điều
  mới mẻ từ
  sự quen thuộc
  chung quanh
  đấy. Mơ
  thấy mình
  bắt sâu cho
  cây khuynh diệp:
  Giấc mơ
  thấy mình
  bắt sâu cho
  cây khuynh diệp
  nhắc bạn
  hãy cẩn
  thận, trong công
  việc của
  bạn sắp có
  những biến
  lớn như thay
  đổi nhân
  sự hoặc thay
  đổi sếp.
  Sự thay
  đổi này
  sẽ ảnh
  hưởng gián
  tiếp đến
  bạn. Ý
  nghĩa giấc
  mơ thấy cây
  khuynh diệp Mơ
  thấy cây khuynh
  diệp bị
  chặt: Giấc
  mơ thấy cây
  khuynh diệp bị
  chặt điều
  này cho biết
  bạn nên
  quên đi
  những ký
  ức đau
  buồn trong quá
  khứ. Những
  mối quan hệ sai
  lầm ngày
  xưa bạn
  cũng nên cho
  vào quá
  khứ, nếu
  không nó sẽ
  làm cuộc
  sống hiện
  tại của
  bạn bị
  ảnh hưởng
  rất
  lớn. Mơ
  thấy cây khuynh
  diệp bị
  đổ: Giấc
  mơ thấy cây
  khuynh diệp bị
  đổ
  điều này
  mang điềm
  báo không may
  mắn liên quan
  đến công
  danh sự nghiệp
  của bạn.
  Mọi chuyện
  không may mắn
  sẽ liên
  tiếp đến
  với bạn
  khiến cho công
  việc ngày
  càng sa
  sút. Mơ
  thấy
  được
  tặng cây khuynh
  diệp: Giấc
  mơ thấy
  mình
  được
  tặng cây khuynh
  diệp điều
  này là
  điềm báo
  may mắn sắp
  bắt đầu.
  Trong thời gian
  này nếu
  bạn có dự
  định làm
  một việc
  gì đó
  thì hãy
  mạnh dạn
  lên kế
  hoạch thực
  hiện. Giấc
  mơ thấy cây
  khuynh diệp mang
  đến con số
  mấy?  Tra
  cứu sổ mơ
  số đẹp
  giấc mộng
  thấy cây khuynh
  diệp tại
  đây Sổ
  mơ đánh
  đề Mơ
  thấy cây khuynh
  diệp tươi
  tốt: 57 -
  79 Mơ thấy
  mình nhổ
  cây khuynh diệp:
  32 - 21 Mơ
  thấy mình
  bắt sâu cho
  cây khuynh diệp:
  45 - 55 Mơ
  thấy mình
  trồng cây khuynh
  diệp: 34 -
  40 Mơ thấy
  cây khuynh diệp
  ra hoa: 71 - 17 Mơ
  thấy cây khuynh
  diệp bị
  chết: 24 - 64
  Những số may
  mắn từ
  giấc mơ cây
  khuynh diệp Xem
  thêm những
  giấc mơ
  liên quan
  đến cây
  khuynh diệp khác
  tại
  đây Sổ
  mơ toàn
  tập Mơ
  thấy cây khuynh
  diệp bị
  chặt: 09 -
  12 Mơ thấy
  cây khuynh diệp
  bị đổ: 14
  - 78 Mơ thấy
  được
  tặng cây khuynh
  diệp: 03 - 69


 • datafastproxiespx01 • cokibor • 7D7L02C0WG https://telegra.ph/KF-535179-11-26 • SadSantagmg • Matthewdus • DanielRhype • Stevennix • ScottNar • JaseypУпаковочное оборудование и материалы. Весовое оборудование

Выводить на страницу по
Сортировать по порядку: по убыв. | по возвр.
Сортировать по заголовку: по убыв. | по возвр.
Сортировать по цене: по убыв. | по возвр.
Контейнеры 640 л на подставке с колесами
Контейнеры одностеночные вместимостью 640 л используются на предприятиях пищевой промышленности для хранения и переработки рыбы, мяса, овощей и проч.
Выпускаются на пластмассовой подставке с колесами. В нижней части контейнеры оснащены сливными штуцерами.
Дополнительно могут комплектоваться усиленной съемной крышкой и могут быть штабелированы полностью нагруженными в 2 яруса. Пустые контейнеры можно штабелировать до трех ярусов.


Код КЛ650СПТ
Размерный ряд: 1190х900х860 мм
Стоимость со склада в Мск, на других складах цена может отличаться.

Цена: 18 880 руб.
подробнее...
 

Контейнеры 640 л на подставке
Контейнеры одностеночные вместимостью 640 л используются на предприятиях пищевой промышленности для хранения и переработки рыбы, мяса, овощей и проч.
Выпускаются на пластмассовом поддоне. В нижней части контейнеры оснащены сливными штуцерами.
Дополнительно могут комплектоваться усиленной съемной крышкой и могут быть штабелированы полностью нагруженными в 2 яруса. Пустые контейнеры можно штабелировать до трех ярусов.


Код КЛ650СП
Размерный ряд: 1190х990х845 мм
Стоимость со склада в Мск, на других складах цена может отличаться.

Цена: 15 694 руб.
подробнее...
 

Контейнеры 500 л на подставке с колесами
Контейнеры одностеночные вместимостью 500 л используются на предприятиях пищевой промышленности для хранения и переработки рыбы, мяса, овощей и проч.
Выпускаются на пластмассовой подставке с колесами. В нижней части контейнеры оснащены сливными штуцерами.
Дополнительно могут комплектоваться съемной крышкой. Пустые контейнеры с крышками можно штабелировать до четырех ярусов.

Код КЛ500СПТ

Размерный ряд: 1190х795х870 мм
Стоимость со склада в Мск, на других складах цена может отличаться.

Цена: 15 812 руб.
подробнее...
 

Контейнер 500 л на подставке
Контейнеры одностеночные вместимостью 500 л используются
на предприятиях пищевой промышленности для хранения
и переработки рыбы, мяса, овощей и проч.
Выпускаются на пластмассовом поддоне. В нижней части контейнеры оснащены сливными штуцерами.
Дополнительно могут комплектоваться съемной крышкой. Пустые контейнеры с крышками можно штабелировать до четырех ярусов.

Код КЛ500СП
Размерный ряд: 1190х795х850 мм
Стоимость со склада в Мск, на других складах цена может отличаться.


Цена: 13 275 руб.
подробнее...
 
Клей для конечной упаковки Advantra 9256
Для склеивания широкого спектра упаковочных материалов (формирование поддонов, заклеивания коробов). Нет запаха. Высокая термостабильность, устойчивость к глубокой заморозке.
Превосходит обычные упаковочные ЭВА клеи-расплавы по технологичности, сокращает издержки производства.

Отмечено нашими клиентами снижение расхода клея на 50 % и снижение затрат на обслуживание оборудования в результате сокращения времени простая линии и отсутствия нагара.


Цена: 5,2 евро/кг с Н/ДС
подробнее...
 
Клей для Tetra Pak Advantra PHO 0006
Клей предназначен для приклейки полипропиленовых крышек к асептическим упаковкам Tetra bricks на линиях Тетрапак, SIG и Elopak. 
Для склейки гофрокоробов на автоматических упаковочных автоматах Tetrapak, SIG и Elopak. Рекомендуется также к использованию в случаях, когда поверхность коробки имеет различные покрытия, затрудняющие приклейку (снижающие адгезию).
Одобрен для применения в пищевой промышленности. Используется для приклейки ПП крышек к алюминиевым контейнерам (консервы и пр.). 
Приклейка соломки или ложечки.

Опыт применения у наших клиентов показывает снижение потребления клея до 50 % по сравнению с ЭВА клеями-расплавами, а также увеличение производительности упаковочных линий.


Цена: 5,8 евро/кг с НДС
подробнее...
 

Изотермические контейнеры 600 л без крышки
Изотермические контейнеры вместимостью 600 л используются на предприятиях пищевой промышленности для хранения и переработки рыбы, мяса, овощей и проч.
Имеют две стенки толщиной 4-5 мм каждая. Пространство между стенками заполнено вспененным полиэтиленом, что позволяет существенно увеличить прочность на изгиб и жесткость изделия, а также придать контейнеру термоизоляционные свойства.
При градиенте температур окружающей и внутренней среды в 10 град, стенка контейнера обеспечивает подъем температуры со скоростью не выше 0,2 град/час.
В нижней части контейнеры оснащены сливными штуцерами. Поставляются без крышек.


Код И600С
Размерный ряд: 1240х1040х770 мм
Стоимость со склада в Мск, на других складах цена может отличаться.

Цена: 25 547 руб.
подробнее...
 

Изотермические контейнеры 600 л
Изотермические контейнеры вместимостью 600 л используются на предприятиях пищевой промышленности для хранения и переработки рыбы, мяса, овощей и проч.
Имеют две стенки толщиной 4-5 мм каждая. Пространство между стенками заполнено вспененным полиэтиленом, что позволяет существенно увеличить прочность на изгиб и жесткость изделия, а также придать контейнеру термоизоляционные свойства.
При градиенте температур окружающей и внутренней среды в 10 град, стенка контейнера обеспечивает подъем температуры со скоростью не выше 0,2 град/час.
В нижней части контейнеры оснащены сливными штуцерами. Комплектуются крышкой. С установленной крышкой полностью загруженные контейнеры штабелируются в 3 яруса.


Код ИК600С
Размерный ряд: 1240х1040х840 мм
Стоимость со склада в Мск, на других складах цена может отличаться.

Цена: 34 928 руб.
подробнее...
 

Изотермические контейнеры 480 л без крышки
Изотермические контейнеры вместимостью 480 л используются на предприятиях пищевой промышленности для хранения и переработки рыбы, мяса, овощей и проч.
Имеют две стенки толщиной 4-5 мм каждая. Пространство между стенками заполнено вспененным полиэтиленом, что позволяет существенно увеличить прочность на изгиб и жесткость изделия, а также придать контейнеру термоизоляционные свойства.
При градиенте температур окружающей и внутренней среды в 10 град, стенка контейнера обеспечивает подъем температуры со скоростью не выше 0,2 град/час.
В нижней части контейнеры оснащены сливными штуцерами. Поставляются без крышек.


Код И450С
Размерный ряд: 1210х800х800 мм
Стоимость со склада в Мск, на других складах цена может отличаться.

Цена: 19 824 руб.
подробнее...
 

Изотермические контейнеры 480 л
Изотермические контейнеры вместимостью 480 л используются на предприятиях пищевой промышленности для хранения и переработки рыбы, мяса, овощей и проч.
Имеют две стенки толщиной 4-5 мм каждая. Пространство между стенками заполнено вспененным полиэтиленом, что позволяет существенно увеличить прочность на изгиб и жесткость изделия, а также придать контейнеру термоизоляционные свойства.
При градиенте температур окружающей и внутренней среды в 10 град, стенка контейнера обеспечивает подъем температуры со скоростью не выше 0,2 град/час.
В нижней части контейнеры оснащены сливными штуцерами. Комплектуются крышкой. С установленной крышкой полностью загруженные контейнеры штабелируются в 3 яруса.


Код ИК450С
Размерный ряд: 1210х800х845 мм
Стоимость со склада в Мск, на других складах цена может отличаться.

Цена: 30 503 руб.
подробнее...
 

Закаточная машина КЗК-79А
Закаточная машина КЗК-79А Мы - официальный производитель. КЗК предназначена для герметичного укупоривания заполненных продуктом консервных банок - подробнее на нашем сайте http://tpsmash.ru/zakatochnaja-mashina-b4-kzk/ В процессе работы производится маркировка крышек и отсчет укупоренных банок. Электрооборудование во влагозащищенном исполнении. Электрическая защита IP 54. Использование частотных преобразователей фирм «Omron» (Япония) или «Schneider Electric» (Австрия),  позволяет плавно регулировать производительность автомата в заданных пределах Возможно морское и тропическое исполнение Техническая характеристика
 
Производительность, банок/мин:
 
Минимальная
80
Максимальная
160
ступени при дискретном
регулировании
  80; 100; 160
Интервал наружных размеров
закатываемых банок, мм:
диаметр
50-105
высота
27-125
Толщина материала, мм:
 
Жесть
0,18-0,30
AL
0,25-0,35
Установленная мощность,
кВт, не более
  3,0
Потребление электроэнергии,
 
кВт/ч, не более
3,73
Занимаемая площадь, м2, не более
2,17
Габаритные размеры, мм
1972х1060х1600
Масса, кг
1650


Цена: договорная
подробнее...
 

Емкость для перевозки живой рыбы
Емкость объемом 2500 л предназначена для перевозки живой рыбы и оборудована двумя люками для загрузки и выгрузки рыбы: верхним откидным загрузочно-вентиляционным люком размером 720х580 мм и нижним люком для выгрузки рыбы размером 360х290 мм.
Емкость комплектуется устройством для слива воды, которое включает в себя: сливной кран шиберного типа, быстроразъемный соединитель для подключения сливного шланга 2 дюйма и защиту от попадания рыбы в сливное отверстие (воронкогаситель).
Полиэтиленовая оболочка емкости имеет внутренний теплоизоляционный слой из вспененного полиэтилена толщиной 10-15 мм. Применение такой теплоизоляции существенно снижает время нагрева воды летом и охлаждения зимой (при разнице температур в 20 град. Цельсия снаружи и внутри емкости, изменение температуры воды не выше 1 °С в час.)


Код КР2500
Размерный ряд: 2325х1170х1450 мм
Стоимость со склада в Мск, на других складах цена может отличаться.

Цена: 73 219 руб.
подробнее...
 

Двухкамерный вакуумный упаковщик Henkelman Titaan 2-90

Двухкамерный аппарат Henkelman TITAAN предназначен для вакуумной упаковки мяса, рыбы, сыров, овощей и других пищевых продуктов в супермаркетах, розничной торговле, ресторанах и общепитах, а также электроники, текстиля, фармацевтики, металлов и других не пищевых продуктов. Аппарат имеет низкие эксплуатационные расходы и легок в очистке.

Особенности:

Двухкамерная модель с автоматической крышкой и отбрасывающим конвейером
Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304
Конвейер автоматически сдвигается в сторону отводящего конвейера
Легкосъемный конвейер для быстрой мойки
Легкосъемная конвейерная лента
Системы "ступенчатый вакуум" и "бережное вакуумирование"
Меню на русском языке
Возможность подключения принтера для печати этикетки
Возможность подключения флеш карты для импорта готовых программ вакуумирования и экспорта сервисной информации
Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65
Система выведения жидкости из помпы
Вакуумный упаковщик Henkelman Titaan соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности

Дополнительные характеристики:

Страна производитель - Нидерланды, Henkelman
Тип Напольный
Материал Нержавеющая сталь
Длина сварочной планки 4*840 мм
Рабочий размер камеры 2*(840х890х220) мм
Укладочный стол 2*(840х890) мм
Вакуумный насос Busch 300 м3/час
Время вакуумирования 20 сек
Производительность 1500 пакетов/час
Вес с упаковкой 850 кг
Размер с упаковкой 1180х2420х1150 мм

Двухкамерный вакуумный упаковщик Henkelman
Цена: Договорная
подробнее...
 

Двухкамерный вакуумный упаковщик Henkelman Polar 2-95 opt B

Двухкамерный аппарат Henkelman Polar 2-95 opt B позволяет создать вакуумную упаковку для различных типов продуктов, от мяса и рыбы до овощей и сыров, а также для фармацевтической, электронной и прочей не пищевой продукции. Такой метод упаковки позволяет предотвратить попадание бактерий, тем самым увеличивая срок годности, сохранить необходимый уровень влаги и уберечь от заветривания. 

Упаковщик найдет применение в заведениях розничной торговли, местах общественного питания, аптеках и т.д. 

Особенности:

Панель управления с 10 изменяемыми программами
Возможность замена одной сварочной струны на струну обрезки
Сварочные струны полукруглой формы для надежной запайки испачканных жиром пакетов
Сварочные струны с двух сторон и одна посередине, разделяющая камеру на 2 отдела
Тестировочные программы
Функция мягкого обжима
Функция обслуживания насоса
Система выведения жидкости из помпы
Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65
Низковольтная цепь управления (24 В)
Перекидная крышка из нержавеющей стали
Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304

Дополнительные характеристики:

Страна производитель - Нидерланды, Henkelman
Тип Напольный
Материал Нержавеющая сталь
Длина сварочной планки 6*1100 мм
Рабочий размер камеры 2*(1100х850х230) мм
Укладочный стол 3*(1100*(470х210) мм
Вакуумный насос Busch 300 м3/час
Время вакуумирования 20 сек
Производительность 2500 пакетов/час
Вес с упаковкой 970 кг
Размер с упаковкой 2600х1240х1140 мм

Двухкамерный вакуумный упаковщик Henkelman Polar 2-95 opt B
Цена: Договорная
подробнее...
 

Двухкамерный вакуумный упаковщик Henkelman Polar 2-95 opt AДвухкамерный аппарат Henkelman Polar 2-95 opt A позволяет создать вакуумную упаковку для различных типов продуктов, от мяса и рыбы до овощей и сыров, а также для фармацевтической, электронной и прочей не пищевой продукции. Такой метод упаковки позволяет предотвратить попадание бактерий, тем самым увеличивая срок годности, сохранить необходимый уровень влаги и уберечь от заветривания. 

Упаковщик найдет применение в заведениях розничной торговли, местах общественного питания, аптеках и т.д. 

Особенности:

Панель управления с 10 изменяемыми программами
Возможность замена одной сварочной струны на струну обрезки
Сварочные струны полукруглой формы для надежной запайки испачканных жиром пакетов
Сварочные струны с двух сторон
Тестировочные программы
Функция мягкого обжима
Функция обслуживания насоса
Система выведения жидкости из помпы
Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65
Низковольтная цепь управления (24 В)
Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304
Перекидная крышка из нержавеющей стали

Дополнительные характеристики:

Страна производитель - Нидерланды, Henkelman
Тип Напольный
Материал Нержавеющая сталь
Длина сварочной планки 4*850 мм
Рабочий размер камеры 2*(1100х850х230) мм
Укладочный стол 2*(850х1000) мм
Вакуумный насос Busch 300 м3/час
Время вакуумирования 20 сек
Производительность 2000 пакетов/час
Вес с упаковкой 955 кг
Размер с упаковкой 2600х1240х1140 мм

Двухкамерный вакуумный упаковщик Henkelman Polar 2-95 opt A
Цена: Договорная
подробнее...
 

Двухкамерный вакуумный упаковщик Henkelman Polar 2-95

Двухкамерный аппарат Henkelman Polar 2-95 позволяет создать вакуумную упаковку для различных типов продуктов, от мяса и рыбы до овощей и сыров, а также для фармацевтической, электронной и прочей не пищевой продукции. Такой метод упаковки позволяет предотвратить попадание бактерий, тем самым увеличивая срок годности, сохранить необходимый уровень влаги и уберечь от заветривания. 

Упаковщик найдет применение в заведениях розничной торговли, местах общественного питания, аптеках и т.д. 

Особенности:

Панель управления с 10 изменяемыми программами
Возможность замена одной сварочной струны на струну обрезки
Сварочные струны полукруглой формы для надежной запайки испачканных жиром пакетов
Сварочные струны с двух сторон
Тестировочные программы
Функция мягкого обжима
Функция обслуживания насоса
Система выведения жидкости из помпы
Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65
Низковольтная цепь управления (24 В)
Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304
Перекидная крышка из нержавеющей стали

Дополнительные характеристики:

Страна производитель - Нидерланды, Henkelman
Тип Напольный
Материал Нержавеющая сталь
Длина сварочной планки 4*1100 мм
Рабочий размер камеры 2*(1100х850х280) мм
Укладочный стол 2*(1100х730) мм
Вакуумный насос Busch 300 м3/час
Время вакуумирования 20 сек
Производительность 2000 пакетов/час
Вес с упаковкой 955 кг
Размер с упаковкой 2600х1240х1140 мм

Двухкамерный вакуумный упаковщик Henkelman Polar 2-95
Цена: Договорная
подробнее...
 

Двухкамерный вакуумный упаковщик Henkelman Polar 2-85

Двухкамерный аппарат Henkelman Polar 2-85 позволяет создать вакуумную упаковку для различных типов продуктов, от мяса и рыбы до овощей и сыров, а также для фармацевтической, электронной и прочей не пищевой продукции. Такой метод упаковки позволяет предотвратить попадание бактерий, тем самым увеличивая срок годности, сохранить необходимый уровень влаги и уберечь от заветривания. 

Упаковщик найдет применение в заведениях розничной торговли, местах общественного питания, аптеках и т.д. 

Особенности:

Панель управления с 10 изменяемыми программами
Возможность замена одной сварочной струны на струну обрезки
Сварочные струны полукруглой формы для надежной запайки испачканных жиром пакетов
Сварочные струны с двух сторон
Тестировочные программы
Функция мягкого обжима
Функция обслуживания насоса
Система выведения жидкости из помпы
Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65
Низковольтная цепь управления (24 В)
Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304
Перекидная крышка из нержавеющей стали

Дополнительные характеристики:


Страна производитель - Нидерланды, Henkelman
Тип Напольный
Материал Нержавеющая сталь
Длина сварочной планки 4*840 мм
Рабочий размер камеры 2*(840х1050х250) мм
Укладочный стол 2*(840х830) мм
Вакуумный насос Busch 300 м3/час
Время вакуумирования 20 сек
Производительность 1200 пакетов/час
Вес с упаковкой 855 кг
Размер с упаковкой 2160х1330х1380 мм

Двухкамерный вакуумный упаковщик Henkelman Polar 2-85
Цена: Договорная
подробнее...
 

Двухкамерный вакуумный упаковщик Henkelman Polar 2-75

Двухкамерный аппарат Henkelman Polar 2-75 позволяет создать вакуумную упаковку для различных типов продуктов, от мяса и рыбы до овощей и сыров, а также для фармацевтической, электронной и прочей не пищевой продукции. Такой метод упаковки позволяет предотвратить попадание бактерий, тем самым увеличивая срок годности, сохранить необходимый уровень влаги и уберечь от заветривания. 

Упаковщик найдет применение в заведениях розничной торговли, местах общественного питания, аптеках и т.д. 

Особенности:


Панель управления с 10 изменяемыми программами
Возможность замена одной сварочной струны на струну обрезки
Сварочные струны полукруглой формы для надежной запайки испачканных жиром пакетов
Сварочные струны с двух сторон
Тестировочные программы
Функция мягкого обжима
Функция обслуживания насоса
Система выведения жидкости из помпы
Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65
Низковольтная цепь управления (24 В)
Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304
Перекидная крышка из нержавеющей стали

Дополнительные характеристики:

Страна производитель - Нидерланды, Henkelman
Тип Напольный
Материал Нержавеющая сталь
Длина сварочной планки 4*620 мм
Рабочий размер камеры 2*(620х880х250) мм
Укладочный стол 2*(620х750) мм
Вакуумный насос Busch 160 м3/час
Время вакуумирования 20 сек
Производительность 1000 пакетов/час
Вес с упаковкой 660 кг
Размер с упаковкой 1700х1230х1380 мм

Двухкамерный вакуумный упаковщик Henkelman Polar 2-75
Цена: Договорная
подробнее...
 

Двухкамерный вакуумный упаковщик Henkelman Polar 2-50

Двухкамерный аппарат Henkelman Polar 2-50 позволяет создать вакуумную упаковку для различных типов продуктов, от мяса и рыбы до овощей и сыров, а также для фармацевтической, электронной и прочей не пищевой продукции. Такой метод упаковки позволяет предотвратить попадание бактерий, тем самым увеличивая срок годности, сохранить необходимый уровень влаги и уберечь от заветривания. 

Упаковщик найдет применение в заведениях розничной торговли, местах общественного питания, аптеках и т.д. 

Особенности:

Панель управления с 10 изменяемыми программами
Возможность замена одной сварочной струны на струну обрезки
Сварочные струны полукруглой формы для надежной запайки испачканных жиром пакетов
Сварочные струны с двух сторон
Тестировочные программы
Функция мягкого обжима
Функция обслуживания насоса
Система выведения жидкости из помпы
Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65
Низковольтная цепь управления (24 В)
Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304
Перекидная крышка из нержавеющей стали

Дополнительные характеристики:

Страна производитель - Нидерланды, Henkelman
Тип Напольный
Материал Нержавеющая сталь
Длина сварочной планки 4*620 мм
Рабочий размер камеры 2*(620х630х240) мм
Укладочный стол 2*(620х400) мм
Вакуумный насос Busch 100 м3/час
Время вакуумирования 20 сек
Производительность 1000 пакетов/час
Вес с упаковкой 479 кг
Размер с упаковкой 1730х980х1380 мм

Двухкамерный вакуумный упаковщик Henkelman Polar 2-50
Цена: Договорная
подробнее...
 

Двухкамерный вакуумный упаковщик Henkelman Polar 2-40

Двухкамерный аппарат Henkelman Polar 2-40 позволяет создать вакуумную упаковку для различных типов продуктов, от мяса и рыбы до овощей и сыров, а также для фармацевтической, электронной и прочей не пищевой продукции. Такой метод упаковки позволяет предотвратить попадание бактерий, тем самым увеличивая срок годности, сохранить необходимый уровень влаги и уберечь от заветривания. 

Упаковщик найдет применение в заведениях розничной торговли, местах общественного питания, аптеках и т.д. 

Особенности:


Панель управления с 10 изменяемыми программами
Возможность замена одной сварочной струны на струну обрезки
Сварочные струны полукруглой формы для надежной запайки испачканных жиром пакетов
Сварочные струны с двух сторон
Тестировочные программы
Функция мягкого обжима
Функция обслуживания насоса
Система выведения жидкости из помпы
Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65
Низковольтная цепь управления (24 В)
Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304
Перекидная крышка из нержавеющей стали

Дополнительные характеристики:

Страна производитель - Нидерланды, Henkelman
Тип Напольный
Материал Нержавеющая сталь
Длина сварочной планки 4*620 мм
Рабочий размер камеры 2*(620х530х240) мм
Укладочный стол 2*(620x400) мм
Вакуумный насос Busch 63 м3/час
Время вакуумирования 20 сек
Производительность 1000 пакетов/час
Вес с упаковкой 410 кг
Размер с упаковкой 1730х900х1400 мм

Двухкамерный вакуумный упаковщик Henkelman Polar 2-40
Цена: Договорная
подробнее...
 

Назад в раздел

Новый номер журнала
В следующем номере

Следующий номер журнала «Пищевая индустрия» уже скоро на нашем сайте и в нашей группе в VK.

Дальше>>

ON-LINE опрос
Сотрудничество с ROSFOOD.info
Размести нашу кнопку, повысь рейтинг своего сайта!
0  Восход:
Заход:

Курс ЦБР на 29/11/2022


USD 60.7520CNY 84.1256
EUR 63.3008JPY 43.6876

Калькулятор валют


   
© 2011, rosfood.info


ООО "ПРОФПРЕССА"
Россия, г. Краснодар:
ул. пр.Чекистов 1, тел: 261-42-07, 261-58-39
ул. Уральская 156, тел./факс: 260-53-26, 236-72-73, 260-66-61, 260-53-24,